پروفایل سارا حبیبی فرد

سارا حبیبی فرد مترجم تایپیست
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خوزستان

دانشجوی پزشکی دانشگاه جندی شاپور 

ایلتس ۸٫۵

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید