پروفایل کیمیا امیری

کیمیا امیری تایپیست
4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

تایپیست متون ساده و تخصصی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید